Puan Eyna Sabree

Setelah saya pelajari pelbagai ilmu imej daripada #PuanMary #GuruImej, saya percaya bahawa setiap orang boleh memupuk imej yang baik dan memberi manfaat kepada orang lain.
Kita tidak akan mampu membuat orang lain setuju dan berubah tetapi saya percaya saya boleh berubah.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *